Imieniny

Zyty, Teofila

myśl dnia
„Ogień próbuje złoto, bieda – ludzi silnych.”
Seneka
czytanie

Dz 13, 26-33
Ps 2
J 14, 1-6
liturgia dnia